Om klubben

Skiptvet Motoraktivitetsklubb (SMAK) er en motorsportsklubb
tilsluttet Norges motorsportforbund, Norges idrettsforbund og KFUK/KFUM.

Klubben ble startet i 2000 og har fast tilholdssted med eget klubbhus i Fjellshagen næringsområde i Skiptvet – området er godkjent for trialkjøring. Der er det opparbeidet belyst grusområde for nybegynnerkjøring, samt steinseksjon og mye fint skogs- og fjellterreng for de mer erfarne.

DET INNKALLES TIL ÅRSMØTE FOR SKIPTVET MOTORAKTIVITETSKLUBB TIRSDAG 2. MARS 2021 KL. 18.00 PÅ FJELLSHAGEN,
FORSLAG TIL SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET MÅ VÆRE STYRET IHENDE INNEN 16.2. 
SE INNKALLING MED SAKSLISTE I HØYRE MENY.
SAKSPAPIRER ER SENDT UT PÅ EPOST OG LAGT UT PÅ MEDLEMSGRUPPA PÅ FACEBOOK 23.2. - se https://tinyurl.com/14e055rd

VI SATSER PÅ Å FORTSETTE MED TRENING MED UTLEIE HVER LØRDAG KL. 11-14 I HELE VINTER!
NY VAKTLISTE FRA NYTTÅR LIGGER I HØYRE MENY.
FØLG OGSÅ MED PÅ VÅR GRUPPE PÅ FACEBOOK FOR OPPDATERT INFO OM TRENINGER - https://www.facebook.com/groups/107166312657253

TRENINGSTIDEN ER KL. 18-21 PÅ TIRSDAGER OG TORSDAGER I SOMMERHALVÅRET OG KL. 11-14 PÅ LØRDAGER I VINTERHALVÅRET. VAKTLISTE ER TILGJENGELIG I HØYRE MENY.
TIRSDAGER ER DET TRENING FOR ALLE MED EGEN SYKKEL, OG DET VIL DA IKKE VÆRE ÅPEN KIOSK.
PÅ TORSDAGER (LØRDAGER VINTERSTID) ER DET OGSÅ MULIGHETER FOR LEIE AV SYKKEL MED UTSTYR.
DET BLIR FORETATT KONTROLL AV MEDLEMSSKAP OG LISENSER, EVT. INNMELDING I KLUBB OG HJELP MED SMS-LISENS, SAMT UTDELING AV UTSTYR VED HOVEDINNGANGEN LANGS LANGSIDEN AV KLUBBHUSET FRA KL. 18.
MAN MÅ PÅREGNE Å DELE SYKKEL MED ANDRE, MEN DEN MÅ RENGJØRES MELLOM HVER FØRER, SLIK AT BYTTE GJØRES CA. HVER HALVTIME.
HVIS MAN HAR EGET KJØREUTSTYR (HANSKER, HJELM, STØVLER) SÅ ER DET FINT OM MAN HAR MED DETTE, ELLERS HOLDER KLUBBEN KJØREUTSTYR, MEN KUN ÉN FØRER PR. SETT PR. KVELD.
FORESATT MÅ BISTÅ EGEN UTØVER VED TRENINGEN, MED BISTAND FRA AKTIVITETSLEDERE PÅ BETRYGGENDE AVSTAND.

MAN MÅ VÆRE MAKS 20 PERSONER SAMLET I GRUPPE, MEN KAN VÆRE FLERE GRUPPER PÅ OMRÅDET. ALLE MÅ HOLDE MINST 1 METER AVSTAND TIL ANDRE PERSONER.
MEDLEMSSKAP OG LISENS MÅ VÆRE I ORDEN FØR KJØRING, OG DET MÅ ALLTID VÆRE AKTIVITETSLEDER TILSTEDE UNDER TRENING.
DET MÅ VÆRE FORESATT TILSTEDE, OG MAN KAN IKKE HA ANSVAR FOR ANDRES BARN.
TRENINGSLOGG FØRES PÅ KLUBBENS INTERNGRUPPE PÅ FACEBOOK - BE OM TILGANG DER HVIS DU IKKE ER MED FRA FØR.
HELST ETT INNLEGG PR DAG OG AT DE ØVRIGE SKRIVER SEG PÅ I KOMMENTARFELT, MED NAVN PÅ FØRER OG FORESATT/AKTIVITETSLEDER, SAMT TIDSPUNKT FOR NÅR DE TRENER.
Se mer info på https://www.nmfsport.no/nyheter/korona-vett-fra-nmf/

DET BLIR ENKELT KIOSKSALG PÅ UTLEIEDAGENE, BETALING KUN MED VIPPS.