Om klubben

Skiptvet Motoraktivitetsklubb (SMAK) er en motorsportsklubb
tilsluttet Norges motorsportforbund, Norges idrettsforbund og KFUK/KFUM.

Klubben ble startet i 2000 og har fast tilholdssted med eget klubbhus i Fjellshagen næringsområde i Skiptvet – området er godkjent for trialkjøring. Der er det opparbeidet belyst grusområde for nybegynnerkjøring, samt steinseksjon og mye fint skogs- og fjellterreng for de mer erfarne.

ETTER EN LITEN SOMMERFERIE I JULI, STARTER KLUBBEN OPP IGJEN MED TRENING OG UTLEIE FRA TIRSDAG 4. AUGUST 2020!

TRENINGSTIDEN ER KL. 18-21 PÅ TIRSDAGER OG TORSDAGER. VAKTLISTE ER TILGJENGELIG I HØYRE MENY.
TIRSDAGER ER DET TRENING FOR ALLE MED EGEN SYKKEL, OG DET VIL DA IKKE VÆRE ÅPEN KIOSK.
PÅ TORSDAGER ER DET OGSÅ MULIGHETER FOR LEIE AV SYKKEL MED UTSTYR. FØRSTE MULIGHET FOR LEIE BLIR TORSDAG 6. AUGUST.
DET BLIR FORETATT KONTROLL AV MEDLEMSSKAP OG LISENSER, EVT. INNMELDING I KLUBB OG HJELP MED SMS-LISENS, SAMT UTDELING AV UTSTYR VED HOVEDINNGANGEN LANGS LANGSIDEN AV KLUBBHUSET FRA KL. 18.
MAN MÅ PÅREGNE Å DELE SYKKEL MED ANDRE, MEN DEN MÅ RENGJØRES MELLOM HVER FØRER, SLIK AT BYTTE GJØRES CA. HVER HALVTIME.
HVIS MAN HAR EGET KJØREUTSTYR (HANSKER, HJELM, STØVLER) SÅ ER DET FINT OM MAN HAR MED DETTE, ELLERS HOLDER KLUBBEN KJØREUTSTYR, MEN KUN ÉN FØRER PR. SETT PR. KVELD.
FORESATT MÅ BISTÅ EGEN UTØVER VED TRENINGEN, MED BISTAND FRA AKTIVITETSLEDERE PÅ BETRYGGENDE AVSTAND.TO
DET ER PR. NÅ MULIG Å LØSE ENTEN ENDAGSLISENS ELLER TOMÅNEDERSLISENS.

MAN MÅ VÆRE MAKS 20 PERSONER SAMLET I GRUPPE, MEN KAN VÆRE FLERE GRUPPER PÅ OMRÅDET. ALLE MÅ HOLDE MINST 1 METER AVSTAND TIL ANDRE PERSONER.
MEDLEMSSKAP OG LISENS MÅ VÆRE I ORDEN FØR KJØRING, OG DET MÅ ALLTID VÆRE AKTIVITETSLEDER TILSTEDE UNDER TRENING.
DET MÅ VÆRE FORESATT TILSTEDE, OG MAN KAN IKKE HA ANSVAR FOR ANDRES BARN.
DET ER IKKE TILLATT Å BENYTTE KLUBBHUSET , UTENOM NØDVENDIGE TOALETTBESØK SOM AVTALES MED KIOSKPERSONALET.
TRENINGSLOGG FØRES PÅ KLUBBENS INTERNGRUPPE PÅ FACEBOOK - BE OM TILGANG DER HVIS DU IKKE ER MED FRA FØR.
HELST ETT INNLEGG PR DAG OG AT DE ØVRIGE SKRIVER SEG PÅ I KOMMENTARFELT, MED NAVN PÅ FØRER OG FORESATT/AKTIVITETSLEDER, SAMT TIDSPUNKT FOR NÅR DE TRENER.
Se mer info på https://www.nmfsport.no/nyheter/korona-vett-fra-nmf/

DET BLIR ENKELT KIOSKSALG PÅ TORSDAGENE GJENNOM VINDUSLUKE, BETALING KUN MED VIPPS.

LØRDAG 15. AUGUST KL. 11-16 VIL KLUBBEN MARKERE SITT 20-ÅRSJUBILEUM VED OPPVISNING VED BUTIKKENE I MEIERIBYEN - DENNE ER AVLYST PGA. ARRANGEMENTSFORBUD I SKIPTVET KOMMUNE I UKE 33..

TIRSDAG 25. AUGUST BLIR DET OPPSTART PÅ ET TRIALKURS SOM VIL GÅ OVER 5 TIRSDAGSKVELDER - MER INFORMASJON OM DETTE I HØYRE MENY!

VÅR NORGESCUPHELG 9.-10. MAI 2020 ER UTSATT TIL 2021.