Om klubben

Skiptvet Motoraktivitetsklubb (SMAK) er en motorsportsklubb
tilsluttet Norges motorsportforbund, Norges idrettsforbund og KFUK/KFUM.

Klubben ble startet i 2000 og har fast tilholdssted med eget klubbhus i Fjellshagen næringsområde i Skiptvet – området er godkjent for trialkjøring. Der er det opparbeidet belyst grusområde for nybegynnerkjøring, samt steinseksjon og mye fint skogs- og fjellterreng for de mer erfarne.

DET BLIR INGEN UTLEIEVIRKSOMHET PÅ FJELLSHAGEN I TIDEN 16.3.-11.4.2021 PGA.NYE KORONARESTRIKSJONER. VI HÅPER Å KUNNE STARTE OPP MED UTLEIE IGJEN ETTER DETTE, DET VIL DA BLI PÅ TORSDAGER KL. 18-21, MER INFORMASJON KOMMER.

I TIDEN 16.3.-11.4.2021 ER DET KUN TILLATT FOR MEDLEMMER T.O.M. 19 ÅR Å TRENE PÅ FJELLSHAGEN. FRA 30.3. HAR KOMMUNEOVERLEGEN I SKIPTVET ÅPNET FOR MEDLEMMER FRA ANDRE KOMMUNER ENN SKIPTVET, MEN SAMTLIGE PERSONER TILSTEDE MÅ VÆRE FRA SAMME KOMMUNE.
MEDLEMMER FRA SKIPTVET KOMMUNE KAN TRENE TIRSDAG, TORSDAG OG LØRDAG, MENS MEDLEMMER FRA INDRE ØSTFOLD KOMMUNE KAN TRENE ONSDAG, FREDAG OG SØNDAG.
DET KAN VÆRE MAKS 10 PERSONER TILSTEDE, OG MAN KAN KUN DRIVE UTENDØRS AKTIVITET MED MINST TO METERS AVSTAND TIL PERSONER UTENOM EGEN HUSSTAND. MAN SØRGER SELV FOR AKTIVITETSLEDER. HUSK Å LAGE TRENINGSINNLEGG PÅ FACEBOOK-GRUPPA OG SKRIV HELST PÅ FØR MAN REISER TIL OMRÅDET, SLIK AT DET IKKE BLIR FOR MANGE. MAN MÅ OGSÅ REDIGERE INNLEGGET MED TIDSPUNKT FOR NÅR MAN FORLATER OMRÅDET, DA KLUBBEN MÅ KUNNE STILLE MED LISTER OVER HVEM SOM HAR VÆRT TILSTEDE TIL ENHVER TID.


NY VAKTLISTE FRA NYTTÅR LIGGER I HØYRE MENY.
FØLG OGSÅ MED PÅ VÅR GRUPPE PÅ FACEBOOK FOR OPPDATERT INFO OM TRENINGER - https://www.facebook.com/groups/107166312657253

TRENINGSTIDEN ER KL. 18-21 PÅ TIRSDAGER OG TORSDAGER I SOMMERHALVÅRET OG KL. 11-14 PÅ LØRDAGER I VINTERHALVÅRET. VAKTLISTE ER TILGJENGELIG I HØYRE MENY.
TIRSDAGER ER DET TRENING FOR ALLE MED EGEN SYKKEL, OG DET VIL DA IKKE VÆRE ÅPEN KIOSK.
PÅ TORSDAGER (LØRDAGER VINTERSTID) ER DET OGSÅ MULIGHETER FOR LEIE AV SYKKEL MED UTSTYR.
DET BLIR FORETATT KONTROLL AV MEDLEMSKAP OG LISENSER, EVT. INNMELDING I KLUBB OG HJELP MED SMS-LISENS, SAMT UTDELING AV UTSTYR VED HOVEDINNGANGEN LANGS LANGSIDEN AV KLUBBHUSET.
MAN MÅ PÅREGNE Å DELE SYKKEL MED ANDRE, MEN DEN MÅ RENGJØRES MELLOM HVER FØRER, SLIK AT BYTTE GJØRES CA. HVER HALVTIME.
HVIS MAN HAR EGET KJØREUTSTYR (HANSKER, HJELM, STØVLER) SÅ ER DET FINT OM MAN HAR MED DETTE, ELLERS HOLDER KLUBBEN KJØREUTSTYR, MEN KUN ÉN FØRER PR. SETT PR. KVELD.
FORESATT MÅ BISTÅ EGEN UTØVER VED TRENINGEN, MED BISTAND FRA AKTIVITETSLEDERE PÅ BETRYGGENDE AVSTAND.

MAN MÅ VÆRE MAKS 20 PERSONER SAMLET I GRUPPE, MEN KAN VÆRE FLERE GRUPPER PÅ OMRÅDET. ALLE MÅ HOLDE MINST 1 (HELST 2) METER AVSTAND TIL ANDRE PERSONER.
MEDLEMSSKAP OG LISENS MÅ VÆRE I ORDEN FØR KJØRING, OG DET MÅ ALLTID VÆRE AKTIVITETSLEDER TILSTEDE UNDER TRENING.
DET MÅ VÆRE FORESATT TILSTEDE, OG MAN KAN IKKE HA ANSVAR FOR ANDRES BARN.
TRENINGSLOGG FØRES PÅ KLUBBENS INTERNGRUPPE PÅ FACEBOOK - BE OM TILGANG DER HVIS DU IKKE ER MED FRA FØR.
HELST ETT INNLEGG PR DAG OG AT DE ØVRIGE SKRIVER SEG PÅ I KOMMENTARFELT, MED NAVN PÅ FØRER OG FORESATT/AKTIVITETSLEDER, SAMT TIDSPUNKT FOR NÅR DE TRENER.
Se mer info på https://www.nmfsport.no/nyheter/korona-vett-fra-nmf/

DET BLIR ENKELT KIOSKSALG PÅ UTLEIEDAGENE, BETALING KUN MED VIPPS.