Om klubben

Skiptvet Motoraktivitetsklubb (SMAK) er en motorsportsklubb
tilsluttet Norges motorsportforbund, Norges idrettsforbund og KFUK/KFUM.

Klubben ble startet i 2000 og har fast tilholdssted med eget klubbhus i Fjellshagen næringsområde i Skiptvet – området er godkjent for trialkjøring. Der er det opparbeidet belyst grusområde for nybegynnerkjøring, samt steinseksjon og mye fint skogs- og fjellterreng for de mer erfarne.

FOR TIDEN JOBBER MANGE I KLUBBEN MED ARRANGEMENTET NM I X-TRIAL SOM VI SKAL ARRANGERE ONSDAG 23. JUNI VED KULÅS AMFI I SARPSBORG.
DET BLIR EN LITEN SAMLING PÅ FJELLSHAGEN LØRDAG 19.6. KL. 10 FOR ALLE SOM HAR LYST TIL Å HJELPE TIL LITT I INNSPURTEN FRAM MOT, UNDER OG ETTER ARRANGEMENTET. BLANT VÅRE EGNE FØRERE, SKAL MATIAS BRATTÅS, INGEBORG LINDBERG BERGERSEN OG INGVEIG HÅKONSEN DELTA.

KLUBBEN STARTER OPP IGJEN TRENING MED UTLEIE AV SYKKEL OG UTSTYR FRA TORSDAG 29.4.2021. DET VIL DA BLI TRENING MED UTLEIE HVER TORSDAG FRAMOVER KL. 18-21.

NYE FØRERE ØNSKES HJERTELIG VELKOMMEN TIL KLUBBEN VÅR!
DET ER EN FORDEL DERSOM MAN HAR REGISTRERT DEN AKTUELLE FØREREN SOM MEDLEM I KLUBBEN OG DERMED OPPRETTET BRUKER I MINIDRETT FØR MAN KOMMER, DETTE KAN GJØRES HER: https://medlemskap.nif.no/Start/Index/205187. LAST OGSÅ GJERNE NED APP-EN "KOM OG PRØV LISENS - NMF". MED IDRETTENSID KAN MAN DER LØSE EN LISENS SOM VARER I 3 MND, DETTE KOSTER KR.  165 FOR ALLE 5-19 ÅR OG KR. 325 FOR ALLE OVER 20 ÅR. LES MER OM LISENSAPPEN HER: https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/04/Veiledning-kom-og-prov-lisens.pdf
VI HAR OPPLEVD LITT PROBLEMER MED APP-EN OG VIL HELLER HJELPE MED EN ANNEN LØSNING VIA PC NÅR DERE KOMMER TIL KLUBBEN. TA DA MED BRUKERNAVN OG PASSORD TIL IDRETTENSID OG MULIGHETER FOR Å BENYTTE BANKID (BRIKKE ELLER MOBIL).
LEIE AV SYKKEL MED UTSTYR KOSTER KR. 100 PR KVELD (MAN MÅ REGNE MED Å DELE SYKKEL MED ANDRE I LØPET AV KVELDEN). DETTE BETALES MED VIPPS PÅ STEDET.

KUN PERSONER FRA KOMMUNER MED SAMME (ELLER LAVERE) TILTAKSNIVÅ SOM SKIPTVET KAN VÆRE TILSTEDE OG ALLE MÅ FORHOLDE SEG TIL GJELDENDE SMITTEVERNREGLER.
DET KAN VÆRE MAKS 30 PERSONER PÅ SAMME STED TIL SAMME TID, OG OPPFØRDRER TIL Å HOLDE TO METERS AVSTAND TIL PERSONER UTENOM EGEN HUSSTAND.

TRENINGSTIDEN ER KL. 18-21 PÅ TIRSDAGER OG TORSDAGER I SOMMERHALVÅRET OG KL. 11-14 PÅ LØRDAGER I VINTERHALVÅRET. VAKTLISTE ER TILGJENGELIG I HØYRE MENY.
TIRSDAGER ER DET TRENING FOR ALLE MED EGEN SYKKEL, OG DET VIL DA IKKE VÆRE ÅPEN KIOSK.
PÅ TORSDAGER (LØRDAGER VINTERSTID) ER DET OGSÅ MULIGHETER FOR LEIE AV SYKKEL MED UTSTYR.
DET BLIR FORETATT KONTROLL AV MEDLEMSKAP OG LISENSER, EVT. INNMELDING I KLUBB OG HJELP MED SMS-LISENS, SAMT UTDELING AV UTSTYR VED HOVEDINNGANGEN LANGS LANGSIDEN AV KLUBBHUSET.
MAN MÅ PÅREGNE Å DELE SYKKEL MED ANDRE, MEN DEN MÅ RENGJØRES MELLOM HVER FØRER, SLIK AT BYTTE GJØRES CA. HVER HALVTIME.
HVIS MAN HAR EGET KJØREUTSTYR (HANSKER, HJELM, STØVLER) SÅ ER DET FINT OM MAN HAR MED DETTE, ELLERS HOLDER KLUBBEN KJØREUTSTYR, MED KUN ÉN FØRER PR. SETT PR. KVELD.
FORESATT MÅ BISTÅ EGEN UTØVER VED TRENINGEN, MED BISTAND FRA AKTIVITETSLEDERE PÅ BETRYGGENDE AVSTAND.

MAN MÅ VÆRE MAKS 20 PERSONER SAMLET I GRUPPE, MEN KAN VÆRE FLERE GRUPPER PÅ OMRÅDET. ALLE MÅ HOLDE MINST 2 METER AVSTAND TIL ANDRE PERSONER.
MEDLEMSKAP OG LISENS MÅ VÆRE I ORDEN FØR KJØRING, OG DET MÅ ALLTID VÆRE AKTIVITETSLEDER TILSTEDE UNDER TRENING.
DET MÅ VÆRE FORESATT TILSTEDE, OG MAN KAN INNTIL VIDERE IKKE HA ANSVAR FOR ANDRES BARN.
TRENINGSLOGG FØRES PÅ KLUBBENS INTERNGRUPPE PÅ FACEBOOK - BE OM TILGANG DER HVIS DU IKKE ER MED FRA FØR.
HELST ETT INNLEGG PR DAG OG AT DE ØVRIGE SKRIVER SEG PÅ I KOMMENTARFELT, MED NAVN PÅ FØRER OG FORESATT/AKTIVITETSLEDER, SAMT TIDSPUNKT FOR NÅR DE TRENER, MED BÅDE ANKOMST OG AVREISE. KLUBBEN MÅ KUNNE STILLE MED LISTER OVER HVEM SOM HAR VÆRT TILSTEDE TIL ENHVER TID.
Se mer info på https://www.nmfsport.no/nyheter/korona-vett-fra-nmf/

DET BLIR ENKELT KIOSKSALG PÅ UTLEIEDAGENE, BETALING KUN MED VIPPS.

NY VAKTLISTE FRA NYTTÅR LIGGER I HØYRE MENY.
FØLG OGSÅ MED PÅ VÅR GRUPPE PÅ FACEBOOK FOR OPPDATERT INFO OM TRENINGER - https://www.facebook.com/groups/107166312657253