Trening

Klubben har to faste treningskvelder, tirsdager og torsdager kl. 18-21.
Tirsdagskveldene er for dem med egen sykkel, mens torsdagskveldene er det mulig å leie sykkel, og denne kvelden er det også åpen kiosk.
Tidlig vår og sen høst kan lørdagstreninger (kl. 11-14) forekomme.
Liste over treningstider er oppslått ved klubbhuset og på klubbens nettside.
Førere under 16 år må alltid ha med en foresatt på trening og løp.
Denne må også være medlem i klubben.

Klubbsykler

Pr. våren 2022 benytter SMAK flere ulike klubbsykler til utleie; 
1 normalstor 125 ccm, 3 50 ccm i juniorstørrelse og 5 elektriske sykler i ulike størrelser.
Man må påregne å dele sykkel med andre i løpet av kvelden.
Sykler fordeles ved oppmøte kl. 18.00 på torsdagskveldene og kl. 11.00 når det er lørdagstrening.
Det skal alltid være minst en aktivitetsleder tilstede under trening.
Foresatte hjelper til ved treningen, og dette skaper gode muligheter for sunne, felles familieaktiviteter!

Priser

Leie av sykkel (inkl. hjelm, støvler, hansker) kr. 100,- pr trening.
For å kunne kjøre trial og leie sykkel må man løse lisens og ha medlemskap i klubben.
Første året gir vi tilbud om medlemsskap for hele familien for kun kr. 50,- pr person (minimum én voksen må være medlem).

De fleste starter med en "Kom-og-prøv"-lisens som løses ved SMS og som varer i 1 mnd. Dette koster kr. 80,- for barn/ungdom 5-19 år og kr. 160,- fra 20 år. (Fødselsåret gjelder) Kom-og-prøv-lisensen kan kun benyttes for organisert trening med opplæring.
Les mer om Kom-og-prøv-lisensen her: https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/02/Veiledning-kom-og-prov-lisens.pdf
Året etter må ordinært medlemsskap og ordinær lisens løses, og man behøver da også et lisenskurs (som tas som to nettbaserte kurs). Oppdatering til ordinær lisens må også gjøres dersom man løser kom-og-prøv-lisens tidlig et år og vil fortsette resten av året.
Lisenspriser 2022: NMF barnelisens 5-12 år kr 185,-, ungdomslisens (13-19 år) kr 1620, seniorlisens fra året en fyller 20 år kr 2340,-. 
Les mer om NMFs lisenssystem her: https://nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisens-motorsport/.
Det er nå også en mulighet for å løse éndagslisens á kr. 50,- for 5-19 pr eller kr. 100,- fra 20 år, inntil 6 ganger i løpet av et år.
Familiemedlemsskap kr. 600
Ordinært juniormedlem kr. 400
Støttemedlem kr. 250

lagt til handlevogn