Trening

Klubben har to faste treningskvelder, tirsdager og torsdager kl. 18-21.
Tirsdagskveldene er for dem med egen sykkel, mens torsdagskveldene er det mulig å leie sykkel, og denne kvelden er det også åpen kiosk.
Tidlig vår og sen høst kan lørdagstreninger (kl. 11-14) forekomme.
Liste over treningstider er oppslått ved klubbhuset og på klubbens nettside.
Førere under 16 år må alltid ha med en foresatt på trening og løp.
Denne må også være medlem i klubben.

Klubbsykler

Pr. våren 2018 benytter SMAK 7 klubbsykler til utleie; 
1 normalstor, 3 i juniorstørrelse og 3 elektriske sykler for de aller minste.
Man må påregne å dele sykkel med andre i løpet av kvelden.
Sykler fordeles ved oppmøte kl. 18.00 torsdagskveldene.
Det skal alltid være minst en aktivitetsleder tilstede under trening.
Foresatte hjelper til ved treningen, og dette skaper gode muligheter for sunne, felles familieaktiviteter!

Priser

Leie av sykkel (inkl. hjelm, støvler, hansker) kr. 100,- pr trening.
For å kunne kjøre trial og leie sykkel må man løse lisens og ha medlemsskap i klubben. Man kan velge å betale engangs 55,-/195, Ungdom 13-19 år og Voksne hhv kr 110,-/390,-.I tillegg kommer da medlemskontigent på 100,- første år
Året etter må ordinært medlemsskap og ordinær lisens løses, og man behøver da også et lisenskurs (som tas som nettbasert kurs) NMF grunnlisens barn 5-12 år kr 400,-, Ungdomslisens 13-19 år/voksne kr 1 560,-. Eventuelt NMF Nasjonal konkurranselisens barn 5-12 år kr 400,-, Ungdom 13-19 år 1 540,-,  voksne kr 2700,-
Familiemedlemsskap kr. 600
Ordinært juniormedlem kr. 400
Støttemedlem kr. 250