Vaktliste høsten 2022

Vaktliste høsten 2022

Her er en oversikt over treningsdager høsten 2022 og hvem som har ansvar som aktivitetsleder, medtrener og kioskansvarlig de ulike dagene.
Evt. endringer vil bli kommunisert på klubbens medlemsgruppe på Facebook: https://www.facebook.com/groups/107166312657253
Den enkelte har selv ansvar for å bytte med andre, dersom en ikke kan på oppsatt dag.
Alle som skal kjøre, må skrive seg inn i treningslogg ved å skanne inn QR-kode som står på plakat ved klubbhuset. Alle under 16 år må føre opp ansvarlig person i tillegg til seg selv.

01.08.2022 19:32
lagt til handlevogn