Utøverlisens

Norske myndigheter har satt krav til at man må løse en utøverlisens for å drive idretter i NMF, under motorsportforskriftene eller sjøfartsloven. Lisensen inneholder en personforsikring og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren.

NMF har importert lisenshistorikk fra 2010 frem til og med 2014. Eldre lisenshistorikk kan man finne i MinIdrett da NMF benyttet NIF sin lisensmodul tidligere. I det nye systemet må man logge seg på og ta ut utøver- og funksjonærlisenser selv. Utøverlisensene betales elektronisk direkte i løsningen. Dersom man har løst en lisens innen de siste fem årene stilles ingen nye krav for å fornye. Har man ikke hatt lisens gjelder følgende kompetansekrav;

Barn 5-12 år
Etter at man har fått opplæring under en opplæringslisens med en greninstruktør, sendes søknad om utøverlisens sammen med egenattest over helsetilstand. Greninstruktørs signatur er en bekreftelse på at barnet har gått gjennom en opplæring og kan delta i ordinære barneidrettsaktiviteter i NMF. I tillegg må minst én foresatt gjennomføre e-læringskurset lisenskurs teoridel som man finner under Særforbund/Norges Motorsportforbund på https://kurs.idrett.no Kopi av e-læringsdiplomet må vedlegges søknaden.

Ungdommer og voksne
Fra det året man fyller 13 år kreves det at man selv må gjennomføre e-læringskurset, i tillegg til at man gjennomgår den grenvise opplæringen i en klubb. Man må levere en godkjent legeattest sammen med egenattest og lisenssøknaden. Hvis man har hatt barnelisens tidligere trenger man ikke ny grenvis praktisk opplæring, men man må sende inn kopi av e-læringsdiplomet sammen med søknaden og helsedokumentene. Vi anbefaler at foresatte for ungdommer også gjennomfører e-læringskurset

Matrisen under viser hvilke lisenser som finnes tilgjengelig for kjøp i NMFs konkurransesystem SAS. Prisene gjelder for 2016. sas.nmfsport.no

 

 

For å oppgradere en årslisens, for eksempel fra grunnlisens til nasjonal lisens, må man sende forespørsel på epost til nmf@nmfsport.no  med SAS-ID og hvilken lisenstype som ønskes. For barn har vi bare en type, men for ungdom kan man velge mellom ungdomslisens eller internasjonal lisens. Fra det året man fyller 20 år kan man velge mellom grunnlisens, nasjonal lisens eller internasjonal lisens. Man kan også velge classic lisens, men da gjelder det begrensninger på hvilke kjøretøy man kan benytte. Det er også mulig å kjøpe engangslisens i SAS i forbindelse med påmelding til en konkurranse. Kjøp av denne forutsetter imidlertid at man har grunnlisens, eller tidligere er registrert som lisensinnehaver i løpet av de siste fem år, eller at man har sendt inn dokumentasjon tilsvarende det som gir rett til å kjøpe ordinær lisens. Denne lisensen har to priser avhengig av om man har en helårs grunnlisens, eller om man løser ut engangs grunnlisens sammen med engangs konkurranselisens. Engangs grunnlisens antas å ha lav aktualitet alene. I og med at alle engangs lisenser knyttes opp mot et arrangement, forutsettes det derfor at aktiviteten (for eksempel et lukket løp/klubbmesterskap, hvor grunnlisens kan brukes) er registrert som et arrangement i SAS. Les om opplæringslisens i egen artikkel.

 

Lisenspriser RSM

 

 

Nasjonal lisens kr 520,- (fra det året fører fyller 13 år)
Internasjonal lisens/EFRA-llisens kr 1180,- (fra det året fører fyller 13 år)
Funlisens kr 200,-  
Barnelisens kr 0,- (til og med det året fyller 12 år)

 

 

  

 

Detaljer 02. oktober 2014

06.04.2016 23:37
lagt til handlevogn